Prète catolike

Cha vient éd Wikipedia
Un prète catolike au Vaticzn.

Un prète il est chl’onme qui consake ès vie à ch’serviche d’ech tchulte dins l’erligion catolike.