Bengali

Cha vient éd Wikipedia
Bengali

Ch' bengalí ( বাংলা - ) ch'est langache pérlè dins l' Inde pi dins ch' Bangladek.

acouter du bengalí

exampe =

Preume artike d'èl Déclaracion universèle ed chés drots d’l’honme pi d’chés chitoéyins d’1789 :
সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে; সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিৎ।
translitérachon :
Sômôstô manush shadhinbhabe sôman môrjada ebông ôdhikar niye jônmôgrôhôn kôre. Tãder bibek ebông buddhi achhe; sutôrang sôkôleri êke ôpôrer prôti bhratrisulôbh mônobhab niye achôrôn kôra uchit.
in picard :
Chés ètes humains is vien't au monne libe pi égals in dignitè pi in drots. Is ont ène raison pi éne conschienche et pi is doé'tté s'conduire inter eus dins un ésprit d' fraternitè.