Malayalam

Cha vient éd Wikipedia
Malayalam

Ch'Malayalam ch'est un langache éd l' Inde dins ch' Kerala.

exampe :

Preume artike d'èl Déclaracion universèle ed chés drots d’l’honme pi d’chés chitoéyins d’1789 :
മനുഷ്യരെല്ലാവരും തുല്യാവകാശങ്ങളോടും അന്തസ്സോടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുംകൂടി ജനിച്ചവരാണ്. മനുഷ്യന്നു വിവേകബുദ്ധിയും മനസ്സാക്ഷിയും സിദ്ധമായിരിക്കുന്നത്.
translitérachon :
Manuṣyarellāvaruṁ tulyāvakāśaṅṅaḷēāṭuṁ antas'sēāṭuṁ svātantryattēāṭuṅkūṭi janiccavarāṇ. Manuṣyannu vivēkabud'dhiyuṁ manas'sākṣiyuṁ sid'dhamāyirikkunnat.