Scienches exactes

Cha vient éd Wikipedia

Chés scienches exactes o durtes scienches ch'est chés scienches deul nature o scienches formelles.

Chés eutes scienches molles ch'est pour chés scienches humaines pi sociales.

scienches formelles
scienches naturelles