Vietnam

Cha vient éd Wikipedia

Việt Nam

( Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam )

Viêt Nam cha vut dire = chés Viêts du Sud.

Việt Nam
Việt Nam


drapieudvise = Tabler tsu ses propes forches

hymne nacionnal = Tiến quân ca

langues = Vietnamien

capitale = Hanoï (Hà Nội)

pus grande vile = Hồ Chí Minh Vile ( Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) )

nombe éd gins = 86 445 010 gins (2008)

monnoé = Đồng (code: VND)


Việt Nam
Hanoï – Palais dech présidint
(Phủ Chủ tịch)


Tan Son Nhat ch'est l'pu grand éroport intarnational du Vietnam.

Bé d' Ha Long